Yıldırım: Danıştay kararı otoyol inşaatını durdurmaz

Yazdır

Bakan Binali Yıldırım, yürütmeyi durdurma kararının, ek tesisler için olduğunu ve İstanbul-İzmir otoyolu projesinin ÇED muafiyetini etkilemediğini söyledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi'nin 9'uncu maddesiyle ilgili Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının, projenin durdurulduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Yıldırım, "Bu karar hiçbir şekilde projenin durdurulmasını gerektiren bir karar değildir" dedi.

 

Yıldırım, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının "projenin durdurulduğu" şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Projenin belirlenen zamanda tamamlanabilmesi için 8 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan Başbakanlık genelgesinin 9'uncu maddesinin projenin kendisiyle ilgili değil, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üstyapı imalatları için gereken üretim tesislerinin ÇED'e dönük olduğunu dile getirdi. Yıldırım, genelgede bu tesislerin ÇED Yönetmeliği'nden muaf tutulması gerektiğinin yer aldığını belirtti.

 

İTİRAZ EDİLECEK

Genelgenin 9'uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türkiye Mimarlar Mühendisleri Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası ile Ege Çevre Kültür Platformu Derneği'nin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay 14'üncü Dairesi'nin de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anlatan Yıldırım, "Aynı sivil toplum kuruluşları tarafından 14 Nisan 2011 tarihli ÇED Yönetmeliği'nin geçici 3'üncü maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için açtıkları davada yürütmeyi durdurma talebi, aynı daire tarafından reddedildi" diye konuştu. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını 28 Aralık 2011 tarihinde verdiğini ve 2 Nisan'da Başbakanlığa tebliğ ettiğini söyleyen Yıldırım, "Başbakanlık, karara 7 gün içinde itiraz edecek" dedi.

 

Bakanlığın yönetmeliğine uygun

Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının ek tesislere yönelik olduğunu ve projenin ÇED muafiyetini etkilemediğini belirten Binali Yıldırım, "Yönetmeliğe göre proje, ÇED yönetmeliğinin yayımlandığı 7 Şubat 1993'ten önce yatırım planına alınması ve 2015'ten önce yapımına başlaması nedeniyle ÇED yönetmeliğinden muaf. Proje gibi tesisler de ÇED kapsamı dışında. ÇED'den bu projeyi muaf tutan Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğinin geçici 3. maddesinin iptali için açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verilseydi proje duracak, ÇED işlemleri başlayacaktı. Bu karar projenin durdurulmasını gerektiren bir karar değil. Proje, bakanlığın yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde belirtilen hükümlere uygun yapılmaya devam edecek. Mahkemenin kararı projenin yapımında ihtiyaç duyulabilecek tesislerin yine aynı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesini öngören Başbakanlık genelgesinin 9. maddesinin uygulamasının durdurulmasına yönelik" dedi.