Ümraniye'de kentsel dönüşüm paneli

Yazdır

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Elmalıkent Mahallesi’nde anayasa ve kentsel dönüşüm konulu bir panel gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Elmalıkent Mahallesi’nde 26 Mayıs’ta Çınardibi Kültür Merkezi tarafından Bahar Şenliği gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi de (TMMM) mahalleyi yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm, 2B yasası ve anayasa gündemi ile ilgili bir sunum ve söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik Elmalıkent Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hamza Yusufoğlu’nun kısa bir açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye’de yapılan anayasalar ve anayasal değişikliklerin sebeplerine tarihsel olarak değinen Avukat Elif Zelal Şeker, şu an karşı karşıya olduğumuz anayasa değişikliğinin hem hayatımız hem de barınma hakkı üzerinden nasıl bir gerilemeye işaret ettiğini anlattı. Konuşmasında, 2B yasası kapsamına alınarak kentsel dönüşüme uğratılacak alanların, afet riskli alan kapsamına alınan alanlardan hukuki manada daha zorlu bir sürece tabi olduğunu söyleyen Şeker, 2B yasasında dava açma hakkının da ortadan kaldırıldığını, bunun baştan şerh olarak konulduğunu ve gecekondu sahipliği ile tapu sahipliği arasında anayasal anlamda emekçiler açısından artık hiç bir fark kalmadığını belirtti.

Yasada; verilen süreler içerisinde sadece evlerini 2/B kapsamındadır diye kabul ve beyan edenlerin belirlenen rayiç bedeller üzerinden kendilerinin olanı tekrar satın almak için müracaat ettikleri takdirde evlerin hak sahiplerine devredileceğinden bahsedildiğini belirten Şeker, pratikte ise bunun hem haksız bir uygulama olduğunu hem de 2B alanlarında yaşayanların ekonomik durumları sebebiyle gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Şeker ayrıca söz konusu alanın hem kentsel dönüşüm alanı hem de 2B kapsamında olması durumunda, bireylerin dava açma hakkının ortadan kalkmasının yanısıra, belirtilen süre içerisinde müracaat edilerek evin satın alınması hakkının da ortadan kalktığını ve alanın TOKİ’ye devredildiğine dikkat çekti.

TMMM üyesi Esra Sert de konuşmasında, kentsel dönüşümde kent toprağının sermaye çıkarı doğrultusunda el değiştirmesi için yapılan bir uygulama olduğunu belirtti. Sonucu baştan belirli olan kentsel dönüşüm sürecinde insanların kendi emekleriyle yarattıkları yaşam alanlarının ellerinden alınıp tekrar satılık olarak önlerine getirilmesi ve buralardan gitmeye zorlanılması anlamına geldiğine değinen Sert, afet riskli alan, 2B alanı, çöküntü alanı, özel proje alanı gibi her defasında farklı bir söylemle meşrulaştırılmaya çalışılan kentsel dönüşümün yeni anayasa değişikliği ile birlikte artık bu söylemlere dahi gerek duyulmadan tek bir kişinin ağzından çıkacak tek bir sözle gerçekleştirilmesi için bir adım olarak okunması gerektiğini, zaten anayasa tartışmalarında da başkanlık sistemi dışında başka gündemlere hiç bir ağırlık verilmediğini belirtti.

Sert, anayasada “herkes oturduğu konutun bedelsiz sahibidir” gibi bir açıklamanın olup olmadığını sorusunu, kentsel dönüşüm ve bu kapsamda anayasa ile olacaklar konusunda kafası karışan herkesin kendine ve çevresine sorması gerektiğini belirtti. Söz konusu sorunun cevabının tekrar tekrar hatırlanmasını öneren TMMM üyesi; emekçilerin yalanlara kanmayarak, şirketlerle müzakere masalarına oturmayarak hep birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlikte söz alan mahalle sakinleri ise değerli arazilerinin ellerinden alınmak istenmesi konusunda hemfikir olduklarını ancak çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ve medyadan her gün yeni bir şey duyduklarına dikkat çektiler. İstanbul’un bir başka mahallesinden katılarak söz alan Bedrettin Mahallesi Derneği Başkanı Süleyman Songur ise yaşananların İstanbul’un bütün mahallelerinde gerçekleştiğini, her defasında bahanenin değiştiğini, bütün emekçi mahalleler için bıçağın artık kemiğe dayandığını fakat hep beraber dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm için birlikte kararlı duruş sergileyerek mücadele edeceklerini açıklayan mahalle sakinleri, bu kadar bilgi kirliliği olan karışık bir konuda TMMM üyelerinin anlaşılır bir dille mevzuyu anlattıklarına değinerek teşekkür etti.Kaynak:haber.sol.com