ULI Gayrimenkulde Kadın Liderler 8 Mart’ta Gayrimenkulde Kadın Araştırmasını Başlatıyor

Yazdır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Toplumsal hayatta kendine yaşam alanı açmaya, erkeklerle eşit haklara ve koşullara sahip olmaya çalışan kadınların günü.

Gayrimenkul sektöründe azımsanmayacak sayıda kadın çalışan ve yönetici bulunmakla birlikte; kadın görünürlüğünün ve temsilinin yeterli olmadığını düşünerek, Mayıs 2016’da ULI Türkiye Gayrimenkulde Kadın Liderler çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. 

Bu kapsamda, ULI olarak, faaliyet alanımız olan gayrimenkul ve arazi kullanımı sektöründe kadınların durumunu saptamak ve bu tespitler çerçevesinde kadının içinde bulunduğu koşulları iyileştirmek üzere, ABD’de ULI Kadın Liderler Girişimi (WLI) ‘nin, 8000 kadın üyesiyle yaptığı anket çalışmasını karşılaştırmalı olarak Türkiye’de de hayata geçiriyoruz. Avrupa’da ilk kez Türkiye’de yapılacak olan araştırmayı, ULI Türkiye, GYODER ve Türk Müteahhitler Birliği’nin ortaklaşa girişimi ve işbirliği ile gerçekleştireceğiz.

8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nde başlatılıp, Nisan ayında tamamlanması hedeflenen araştırma sonuçlarına göre, gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların durumunun iyileştirilmesi ve kadınların sektörde daha etkin yer alması için yapılması gerekenler tespit edilecek ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalar geliştirilecek. 

Gayrimenkul sektöründe yürütülen bu çalışmanın diğer sektörlere de örnek olmasını ve gayrimenkul sektörü dışında da benzer çalışmaların başlatılmasını; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ülkemizde kadınlara fırsat eşitliği için bir dönüm noktası olmasını; kadın-erkek birlikte büyüteceğimiz ekonomiyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek kurmayı arzu ediyoruz.

Kadının her ortamda eşit temsil edildiği daha güzel bir dünya dileğiyle…

 

Urban Land Institute (ULI) Hakkında

Arazi kullanımı ve gayrimenkul geliştirme disiplinlerinde özel sektör ve kamudan bütün kesimleri temsil eden, kar veya çıkar amacı gütmeyen bağımsız bir düşünce kuruluşudur. 1936’da Amerika’da kurulan ULI, bugün 75 ülkede 30 binin üzerinde üyeye sahiptir. Ülkemizde ULI Türkiye olarak hizmet veren kuruluş, kentsel alanların bilinçli kullanımı için bu konuda çalışan bütün paydaşları bir araya getirerek, sürdürülebilir, yaşanabilir yerleşimler yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Daha fazla bilgi için: http://europe.uli.org/uli-turkiye/