Tüm binalar yapı denetime tabi olsun!

Yazdır

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi temsilcileri tüm binaların ayrım yapılmaksızın yapı denetimine tabi olmasını istedi.

 

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi Başkanı Bekir Adıyaman, “İçinde insan yaşayan her yer yapı denetimi kapsamında olmalı” dedi. 
 

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi, Bekir Adıyaman başkanlığında Ankara’da toplandı. Toplantıda 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler konusunda Meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verilirken, sektör temsilcileri tüm binaların ayrım yapılmaksızın yapı denetimine tabi olmasını istedi. 
 

Yapılan değişikliklerden birisinin de, nüfusu 5 binin altında olan yerlerin yapı denetimi dışında bırakılması olduğunu hatırlatan Meclis üyeleri, devletin tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladılar. 
 

Nüfusu 5 binin altında olan yerlerde, deprem olmayacağına ve buradaki binaların zarar görmeyeceğine dair kimsenin garanti veremeyeceğine değinilen toplantıda, ‘kamu binaları - özel binalar’ veya ‘büyük yerler - küçük yerler’ ayırımı yapılmaksızın tüm binaların denetime tabi olması gerektiği vurgulandı. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi Başkanı Bekir Adıyaman da, “İçinde insan yaşayan her yer yapı denetimi kapsamında olmalı” diyerek, konunun insan yaşamı için önemine işaret etti. Adıyaman, söz konusu değişiklik ile kurulan merkez ve il yapı komisyonlarında mutlaka özel sektör temsilcilerinin yer alması gerektiğini ifade etti.

 

 

ÖZEL SEKTÖRÜN GÖRÜŞÜ ALINMAZSA, HAZIRLANAN MEVZUAT, UYGULAMADA SORUN ÇIKARIR

Yasal değişikliklerin özel sektörün görüşü alınmadan hazırlanamayacağını vurgulayan sektör temsilcileri, bu kapsamda müteahhitlere sorulmadan müteahhitlik ve şantiye şefi tanımı yapılmasının, yapı denetim yönetmeliği hazırlanmasının yanlış olduğunu savundular. Meclis üyelerine göre uygulamada çıkabilecek sorunların önüne geçilebilmesi ve mevzuatın daha sağlıklı hazırlanması için özel sektörün görüşlerine başvurulması gerekiyor.

 

 

MEVZUATIN SIK DEĞİŞMESİ, SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Müteahhitleri yakından ilgilendiren kamu ihale mevzuatının sürekli değişmesi sebebiyle takipte zorlandıklarını ifade eden Meclis üyeleri, ihaleye çıkılabilmesi için yer tahsisi ve ödeneğinin çözümlenmesi, işin sürelerinin gerçekçi olarak belirlenmesi ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasından kaynaklı sorunlar ve iş bitirme belgeleri ile ilgili sıkıntıların çözümlenmesini talep ettiler.