Tolga Çehreli; Büyüyen Türkiye için gelişen bir inşaat sektörüne ihtiyacımız var

Yazdır

Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli; “Büyüyen Türkiye için gelişen bir inşaat sektörüne ihtiyacımız var”

Kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişmesine sunduğu katkılarla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak gösterilen inşaat, yüksek istihdam yaratma kapasitesiyle de itici bir güç yaratıyor. Bu anlamda inşaat sektörünün büyük bir ekonomik havuz oluşturduğunu ifade eden Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, inşaat sektörünün büyüme ve gelişiminin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

“İnşaat sektörü ekonominin lider ve sürükleyici sektörüdür”

Sektörler arası ilişkiler göz önüne alındığında pazarın en güçlü oyuncusunun inşaat sektörü olduğunu söyleyen Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli; “İnşaat sektörü birçok sektör tarafından üretilen ürün ve hizmetleri girdi olarak kullanıyor. Ayrıca diğer sektörlerin sağladığı girdiler dışında inşaat faaliyetinin nihai ürünü olan yapılar, farklı sektörlerin ürettiği ürün ve hizmetlerin bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle inşaat sektöründe yaşanan büyüme, alışveriş içinde olduğu sektörleri de olumlu yönde etkileyerek ekonomik gelişimin en önemli parametresi olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca makroekonominin gelişimi için de inşaat sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ekonomiyi dengede tutarak, gerek ekonomik gerek endüstriyel üretimin önünü açmaktadır. Bu anlamda inşaat sektörü için ekonominin lider ve sürükleyici sektörüdür demek, doğru bir yaklaşımdır” dedi.

“Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır”

Ekonomide tanımlanan ‘Kapsayıcı büyüme’ çerçevesinde en önemli gündem konusunun istihdam meselesi olduğunu ifade eden Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli; “Ülkemizde büyüme ve istihdam ilişkilerine baktığımızda inşaat sektörü, 200 farklı sektörü harekete geçirerek ürettiği katma değerle hem istihdam hem de ekonomik büyüme üzerinde ciddi bir etki yaratıyor.  Ayrıca bu alandaki sermaye artışı, yapılan yatırımlarında aynı eksende artmasını sağlamakta ve yeni istihdam alanları yaratmaktadır. Bugün baktığımızda 2 milyona yakın insana istihdam sağlayan inşaat sektörü, yükselme potansiyeli ve büyüyen iç hacmiyle ekonomik anlamda büyük bir verimlilik yaratmaktadır” dedi.