Riskli bina ile gelen rant kavgası

gönül sever
gönül sever Soruyor:
Verilen Cevaplar (1)

İstanbul, Kartal'da, sahil kenarında 5 apartmandan oluşan 100 dairelik bir sitede oturuyorum. Arsa ölçümüz toplam 7753 m² dir. Site başkanımız biz site sakinlerine danışmadan sitemizde bulunan 5 apartmana binaların sağlamlık derecesini ölçmek için deprem etüdü yaptırdı. Daha sonra sitemiz 37 yıllık bir geçmişi olduğu için her daireye Tapu Müdürlüğü'nden "6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır" yazısı geldi. Sitemiz kat malikleri kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda tüm kat malikleri sitenin yıkılıp yeniden yaptırılmasında oybirliği içindedir. Ancak uyuşmazlık, inşaat firmasının seçiminde oy birliğinin sağlanamamasıdır. İlerleyen zamanlarda da Genellikle emekli, yaşlı ve eşi öldüğü için dul kalan insanlardan oluşan daire sakinlerine baskı yaparak önce vekaletnamelerini aldı daha sonra da kendi anlaştığı bir inşaat firması ile sözleşmelerini imzalattı. Sitemizde herhangi bir müteahhit firma ile tam olarak anlaşıp yeniden inşa edilmesi çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen çeşitli uygulamalarla birlikte evlerimizden taşınmak zorunda bırakıldık. Kimliği belirsiz kişilerce sitemizin ortak alanlarındaki elektrik, doğalgaz ve su sayaçları, telefon hatları, internet ağları, Telekom fiber optik kablo bağlantı panoları sökülüp sitemiz harabe şekline dönüştürülmüştür. Şu anda bu 33 kişi kendi çabaları ile taşınma giderlerini ve kira bedellerini ödemektedirler. Oysa Sitedeki diğer maliklerin taşınma giderlerini ve 7 aylık kira bedellerini sözü geçen inşaat firması ödemiştir. Derken yönetim kurulundan ve site başkanının arkadaşı olan bir kişi siteyi tamamen yıkma işlemini kendi üzerine almak için Belediye'ye başvurdu. Bunun sonucunda da sitemizi yıktı. Şu anda sitemiz arsaya dönüşmüş durumundadır. Bu hafta da daha sonradan vekaletnamelerini azledenlerle birlikte 33 malikten oluşan bir grup herhangi bir inşaat firması ile sözleşme imzalamadığı halde site başkanının dayattığı sözü geçen inşaat firması, sanki 100 kişi ile anlaşmış gibi ve siteyi kendi kuracakmış gibi tabelasını dikti. Biz bu tabelayı nasıl kaldırtabiliriz? Üstelik Yönetim artık her şeyin bittiğini, sözleşmelerin imzalandığını ve vekaletnamelerini vermeyen 33 kişinin haklarının satılacağını belirtmekte ve insanlara bu yüzden imzalamaları konusunda hala zorlayıp baskı yapmaktadırlar. Sonuç olarak muhalif olan 33 kişi maddi olarak dava açmanın bedelini karşılayamayacağından ve güvenliklerinin sağlanamayacağı gibi kaygılarla adli yola dahi başvuramamaktadırlar. Lütfen bu konularda bana bilgi verebilir misiniz? Ya da bilgi alabileceğim kişi ve yerlere yönlendirirseniz gerçekten çok memnun olurum. İlginize şimdiden çok teşekkür ederim.

Ali Güvenç Kiraz
Konusunun uzmanı “Ali Güvenç Kiraz” diyor ki:

Kentsel dönüşüm yasası kapsmaında riskli yapı ilan edilimş spk raporu alınıp noter daveti ile malikler toplantıya çağrılmış bu toplantıda arsa paylarının 2/3 çoğunluğu ile karar alınmışsa müteahhit usulü doğru uygulamıştırç bunu yapmamışsa hem çevre şehirclik il müdürlüğüne itiraz idlekçesi verebilir hem de sulh hukuk mahkemesine dava açabilirisniz.