Birçok Ülkenin Gayrimenkul Yatırımcısının Gözü Türkiye'de Olacak

Birçok Ülkenin Gayrimenkul Yatırımcısının Gözü Türkiye'de Olacak

İstanbul derin bir dönüşüm içerisinde. İstanbul, hem depreme hazırlık yapıyor, hem de geleceğe hazırlanıyor. İstanbul'un şansı, bir İstanbul sevdalısı olan Başbakanın eski İstanbul belediye başkanı olmasıdır. Başbakan 21.yy dünyasının nereye gittiğini görüyor. Bu yüz yıl İstanbul'a tarihi fırsatlar sunacak. İstanbul bu fırsatları yakalamaya hazırlanıyor. İstanbul bu yüz yılın önemli finans merkezlerinden biri olacak.

Kanal İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasında iki adet birer milyonluk yeni şehir, 3. Havaalanı, Marmaray gibi projeler yeni bir İstanbul inşa ediyor. Son 50 yıldır inşa edilen yapılar, bir mimari kimlikten yoksun, alaylı müteahhitler tarafından üretilmiş çarpık yapılardır. Kentsel dönüşüm ile İstanbul'a yeni bir mimari kimlik kazandırılacak. Başbakanın Arnavutköy çevresinde düşündüğü çılgın projenin demosunu izledim. Çok güzel bir proje. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin hakim olduğu bir şehir modeli. İçinden nehir geçen, yeşili bol, nefes alabilen bir şehir. Aynı zamanda bir bölümünde dünya ülkelerinin değişik mimarileri ile yapılan gökdelenler de var.

İstanbul bu projeler ve 21.yy sunduğu fırsatlar ile çok önemli bir şehir olacaktır. 2013 yılında birçok ülkenin gayrimenkul  yatırımcısının gözü İstanbul'da olacaktır. İstanbul dünyanın en hızlı değişip, dönüşen ve yeni projeler üreten şehridir. Dünyada 2012 yılı son çeyrek itibarı ile aynı anda en fazla otel inşaatı İstanbul'dadır. Gayrimenkul sektöründen kazanmak isteyenler İstanbul'a gelecektir.

Geleceğin İstanbul'u aslında geldi. Dünyanın birçok ülkesinden büyük şirketler İstanbul'da şube açıyor veya merkezlerini taşıyorlar. Afrika ve Asya ülkelerinin finans merkezi Londra idi. Bu yüz yılda İstanbul, Londra'nın yerini alır. Faizsiz İslami finansın merkezi ise Kuala Lumpur idi, İstanbul, Kuala Lumpur'u tahtından edecektir. Yüzyıllardır dünyaya hem ticaret hem de fikri anlamda yön veren İstanbul uykusundan uyanıyor…
İstanbul'da şu anda Erzurumlular mahallesi var, Erzincanlılar var, Sivaslılar var.. Yani değişik ilçelerde, değişik şehirler yoğunlaşmış. Benzer şekilde de gelecekte Libyalılar mahallesi, Ürdünlüler semti, Suriyeliler oteli, Lübnanlılar lokantası gibi ülkelerin hakim olduğu semtler olacak.

21.yy'da dünya finans piyasalarının gözü İstanbul'da olacaktır. Bunun nedeni dünyanın gelecek yüzyıllık yeniden yapılanma eğiliminde İstanbul'un tarihi misyonuna istinaden söz sahibi olacağının düşünülmesidir. İstanbul, Afro-Avraysa'nın  (Osmanlı Coğrafyası) resmi olmayan başkenti olacak…  Şehirlerin yükselmesi, ülkelerin siyasal dengeleri ve geleceğe yönelik umut vermesi ile olur. Gelişmiş batı ülkelerinin önemli finans şehirleri artık geleceğe yönelik umutları vermekten acizdir. İstanbul gayrimenkul, film, kongre, turizm, eğitim ve finans şehri olarak dünyanın en önemli şehirlerinden biri olacak.

Gayrimenkul sektörüne dair kısa bir 2013 beklentisi alabilir miyiz? Tüm bu dönüşümler, çılgın projeler ve özellikle avm'de yoğunlaşmış büyük yatırımlarla Türkiye nasıl bir yıl geçirecek? Orta Doğu'nun ülkemize ilgisi devam edecek mi? Dünyanın geri kalanının Türkiye gayrimenkul sektörüne bakışı nasıl olacak?

Gayrimenkul sektörünün 2013 yılı yabancıların ilgisi açısından 2102'den daha iyi geçecek... Nedeni ise mütekabiliyet yasası etkisini 2013'te gösterecek olmasıdır. Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi ile yabancılar gözünü yatırım için Türkiye'ye dikti. Konut faizleri de düştü ve daha da düşebilir. Ayrıca kentsel dönüşüm sektöre ciddi bir dinamizm katacaktır.

2013 yılında yeni ruhsat alacak projeler için KDV uygulamasının \%18'e çıkması yeni proje lansmanlarında bir durgunluk oluşturabilir. Sektör öncelikle stok konutları eritecektir. Ayrıca konut alan yabancılara oturma izin süresinin uzatılması ve maketten konut satışı gibi konularda belirsizlik var. Bu konular kısa sürede sektör lehine çözülürse 2013  verimli geçer. Gayrimenkul sektörü 2012'de \%1-2 arasında büyüdü. Bu rakam 2011 yılında ise \%11.3 idi… 2011 yılında Türkiye ekonomisi \%8.5 oranında büyürken konut sektörü \%11.3 oranında büyüdü. 2013 yılında ise, Türkiye ekonomisi için beklenen büyüme yaklaşık \%4. Maketten konut satışı, yabancılara oturma izninin uzatılması çözülürse gayrimenkul sektörü de Türkiye ekonomisi kadar büyüyebilir… Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ciddi siyasi belirsizlikleri yaşıyor. Güneydoğu sorununun çözülmesi Türkiye'ye olan yabancı ilgisini artıracaktır.

Ortadoğu'nun Türkiye'ye ilgisi bundan sonra artarak devam edecektir. Ortadoğu halkları yeniden Türkiye ile kaynaşma arayışında. Yatırımlarını Türkiye'de değerlendirme eğilimindeler. Araplar, 11 Eylül 2001 tarihinden sonra Avrupa ve ABD dışında başka arayışlara girdiler. Çünkü artık rahat rahat Avrupa ve ABD'de dolaşamıyorlar. Birçok yerde normal bir Arap, terörüst gibi mualeme görüyor. Türkiye zamanında bir çıkış yaparak Araplara dostluk eli uzattı.

Ortadoğu'da fonların dışında bireysel yatırımların Türkiye'de konut sektöründe değerlendirilmesi gündeme gelecek. Eğer, devlet doğru bir pazarlama stratejisi izlerse, Ortadoğu'dan gelecek bireysel yatırımların miktarı tahmin edilenin çok üzerinde olacaktır. Ayrıca, Körfez ülkeleri merkezli faizsiz fonlar da İstanbul'a gelecek. Türkiye'de konut yapıp faizsiz kredi ile hem Türk vatandaşlarına hem de Araplara konut satmayı düşünen yatırımcı şirketler var.

2013 yılından itibaren Afrikalıların da gözü Türkiye'de olacak. Fransa'nın Mali operasyonu, Afrika'da da Arap Baharına benzer bir durum meydana getirebilir. Başbakanın Nijer, Gabon, Nijerya gibi ülkelere yaptığı seyahat Afrikalıların da yönünün Türkiye'ye çevirdi.

Avrupa ve ABD'de kriz nedeniyle birçok şirket merkezini veya önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak. Türkiye 21.yy'ın yükselen değeri olacak.

Sizce Türkiye'nin sektördeki yıldızının daha da parlaması için devlete ve girişimcilere ne gibi görevler düşüyor?
Gayrimenkul sektörünün önünde tarihi bir fırsat var. Devlette, özel sektör de bunun farkında. Gayrimenkul şirketlerinin en önemli sıkıntısı özkaynaktır. Bu nedenle devlet kredi maliyetini düşürmeli, sektörün önünün açılmasına yardımcı olmalıdır. Devlet,  Maketten Satış, mütekabiliyet yasasında oturma süresinin uzatılması konularını acilen çözmelidir. Ayrıca devlet Başbakanlık Yatırım ve Tanıtım Ajansına gayrimenkul sektörünün yabancı ortak bulması için aktif rol vermelidir.

Mütekabiliyet yasasının kurumsal altyapısı hazırlanmalıdır. Konut sektörüne gelen yabancılardan özellikle Araplar ve Türk Cumhuriyetleri oturmak amacıyla geliyor. Acilen oturma izin süreleri uzatılmalı ve oturma izni verecek yeni bir kurum oluşturulmalıdır. Yabancı yatırımcıya özel bir önem verilmeli ve yabancı yatırımcının karşılaşabileceği problemler öngörülüp peşinen çözülmelidir.. Devlet emeklilik fonları gibi fonları ve vatandaşın birikimlerini gayrimenkul sektörüne aktarabilmesi için çalışmalara öncülük etmelidir.

Özel sektör ise, doğru lokasyonlarda, doğru mimari projeler üretmelidir. Satış ve pazarlama konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Bundan sonra ben yaptım nasıl olsa satar diye bir şey yok. Bilinçlenmiş bir tüketici profili var. Konut arzı da yeterince var. Bu nedenle "müşteri" odaklı bir satış sistemi kurmalılar… Özel sektör, ürettiği konutun alıcısının sadece 75 milyonluk Türkiye değil, 1 milyarlık bir Coğrafyanın alıcıları olduğunu fark etmeli.

Geleceği fark edip farklı proje üretenler, pazarlama ve satış sistemini iyi kuran şirketler daha çok kazanacaklar.

 

Konut Haberleri