Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yazdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli olan "iki asansör" yapma zorunluluğu 10 kat ve üzeri binalar için düzenlendi.

Yapılan değişiklikle 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması, 4 kat ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden "tek bağımsız bölümlü konutlar" hariç tutuldu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Temmuz’da yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazetede yayınlanan düzenlemeye göre bundan böyle 4 ve daha fazla katlı binalarda asansör bulunması zorunlu olacak. 3 katlı binalara da isteğe bağlı biçimde asansör yapılabilecek. Asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.

10 KAT SINIRI

Daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli olan iki asansör yapma zorunluluğu 10 kat ve üzeri binalar için düzenlendi. Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34’üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu. Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilecek.

KAMU TESİSİ AYRIMI

Yapılan düzenlemeye göre bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.

MÜTEAHHİTLERE İYİ HABER

Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat istenmesi durumunda ilk ruhsat eki emsal ve yapılaşma hakkı dahilinde yeni yönetmeliğin yüzde 30 emsal sınırlamasına ve kademe zorunluluğuna takılmadan tadilat yapılabilmesi de sağlandı. Bu düzenlemeyi ‘müteahhitler için iyi haber’ olarak yorumlayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz şunları söyledi: “TMMOB tarafından açılan bir dava ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2013 yılındaki ilk hali ve devamında yayımlanan ikinci hali hakkında birçok maddesinin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu. Bu durdurma nedeniyle tadilat ruhsatı başvurusu yapan birçok müteahhit ve vatandaşa ilçe belediyeleri tarafından tadilat ruhsatı onayı verilemedi. Bu sorunu çözmek isteyen müteahhit ve vatandaşlar mevcut 03.07.2017 tarihinde yayımlanan ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre tadilat ruhsatı başvurusu yaptıklarında ise emsal dışı alan konusunda yüzde 30 sınırına takıldılar ve bu nedenle de tadilat ruhsatı talebi imkansız hale gelmişti. Bugün yayımlanan bu madde ile sorun çözüldü. Müteahhitlerin uzun bir süredir beklediği düzenleme böylece yönetmelik değişikliği ile sağlanmış oldu.