Yazlığını kiraya verenlere yoğun vergi denetimleri yapılacak

Yazdır

Turizm sezonu boyunca yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılacak.

Vergi denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele için yaygın ve yoğun denetim yapan Gelir İdaresi Başkanlığı, bölgesel, sektörel veya mevsimselyaptığı denetimlerde hem kayıp kaçağını önlemeye çalışıyor hem de yapılan denetimlerde vergiaraştırmaları için veri sağlıyor.

15 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Maliye bu kapsamda, sahil kenarlarında yazın yüksek fiyatlara kiralanan evlere nefes aldırmayacak. Turizm sezonunun başladığı haziran ayından 15 Eylül'e kadar kiralık evlerle birlikte pansiyonlar, apartlar, devre mülkler yaygın ve yoğun vergi denetimine tabi tutulacak.Sektöre yönelik denetimlerde kaçak seyahat acentelerine de göz açtırılmayacak. Acentelerinrehberlerle sözleşme yapıp yapmadıklarına bakılacak. Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra birimlerinde bulunan denetim ekipleriyle koordinasyon halinde olacak. Talep halinde vergidaire başkanlıklarından veya defterdarlıklardan gerekli destek sağlanacak.

KAÇAK ACENTELERE TAKİP

Tüm illerin faaliyet alanı dahilinde turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerde kaçak acentecilik faaliyeti dolayısıyla meydana gelen vergi kaybının önlenmesi amacıyla seyahatacentelerinin çalıştırdıkları turist rehberleriyle sözleşme yapıp yapmadıklarına da bakılacak.

REHBERLERE YAPILAN ÖDEME DE İNCELENECEK

Acentelerin, turist rehberlerine yaptıkları ödemeleri kayıtlarına doğru geçirip geçirmedikleri incelenecek. Bu firmalarca sunulan hizmetler karşılığında alınan bedellere karşılık belge düzenine uyulup uyulmadığı denetlenecek. Seyahat acenteliği işletme belgesi olmaksızınçalışan ve kaçak tur faaliyetleri gerçekleştiren kişi ve kurumlar tespit edilecek.  Kaynak:Akşam