BİR BAŞKA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME – MÜMKÜN MÜ?

12 Ocak 2016 Salı Yazdır

Mümkün… Sorunun yanıtını en başta verdim ama nasıl “mümkün” olduğunu destekleyen argümanları da merak ettiğinizi düşünüyorum.

Dokuz Eylül Ünv. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü‟nde okurken kendisinden de ders alma şerefine ulaştığım rahmetli hocam Prof. Dr. Gürhan Tümer‟in, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları‟ndan Nisan 1993‟te çıkan kitabı “Bir Başka Mimarlık"a öykünerek bu makaleyi kaleme alıyorum.

Fizikötesi, gizli güçlere danışılarak kurulan kentleri, planları düşlerde görülen, muskalarla korunan yapıları, altından, kurabiyeden, pastadan, sözcüklerden yapılan, durdukları yerlerde durmayan, hareket eden binaları, Süleyman Tapınağı'nın gizemlerini, Victor Hugo, Ahmet Haşim gibi ünlü yazarların, mimarlıkla ilgili ilginç düşüncelerini, mimarlığı/mimari yapıları resme, heykele, şiire, hayvana, insana ve daha pek çok şeye benzetenleri anlamaya ve anlatmaya çalışırken Prof. Tümer, "bir başka mimarlık" adını verdiği kitabında mimarlığın "başka" yönlerine ilgi duyduğunu ortaya koymuştur.Kitabını, mimari yapıtların yanısıra, mitologyalar, büyü kitapları, romanlar gibi, çok değişik birtakım kaynakları da tarayarak kaleme almıştır.

Son derece gerçekçi bir hayat ve kariyer gerçeği altında, hele ki gayrimenkul sektörü gündemine dair somut ve güncel bilgiler veren bu sitede, hocamın kitabında yer verdiği konulara, örneklere değinirken baskın olarak ortaya koyduğu sürrealist bir tavır takınmayacağım, gerçekçi olacağım.

Yeni yılın, 2016‟nın bu ilk makalesini, yılın yeni olmasına da paralel durarak, sektörümüz için biraz daha “yeni" konulara ayırmak istedim. “Bir başka gayrimenkul geliştirme" derken, bildiğimiz ve sıkça karşılaştığımız bina tipolojilerinden, konut, ofis, otel, alış veriş merkezi (avm) dışında gayrimenkul sektörü için “bir başka yatırım alanı/bina tipolojisi" var mıdır diye tartışmak istiyorum.

Şüphesiz ki var… O yüzden zaten, bu yazının başlığındaki soruya, yazıya başlarken “mümkün" dedim. Bir ürüne, hizmete en temel „pazarlama‟ nosyonuyla bakmak, o ürünü/hizmeti, diğerlerinden ayrıştırmak, farklılaştırmak, farklı konumlandırmak, o ürüne/hizmete, potansiyel alıcısıyla iletişimde avantaj sağlar; eğer doğru bir pazarlama yapılabilirse. Gayrimenkul sektöründe de artık, bina tipolojisi itibariyle, konut, ofis, otel, avm dışında yatırım yaptığı binaları farklılaştıracak, bu bağlamda o bina tipolojisi/yatırımı özelinde „marka‟ haline gelecek firmaları yakın gelecekte daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse, öğrenci yurtlarına yatırım yapan gayrimenkul geliştiricileri duymaya başladık. Özellikle yükseköğretim alanında eğitimi devam eden, iyi üniversitelerin konumlandığı büyükşehirlere taşradan gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, sadece devletin yatırımları ile giderilemeyeceğini gören bazı gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiriciler, bu farklı yatırım/geliştirme alanında, bir anda, markalarını kabul ettirdiler.

Benzer şekilde irdeleyecek olursa, klasik yatırımlar dışında, farklı gayrimenkul geliştirme alanları şunlar olabilir:

- Yaşlı evleri; özellikle hem Türkiye‟nin yaşlanan nüfusunu hem de Avrupa‟daki yaşlı nüfusu ele aldığımızda, ülkemizin doğal kaynaklarının ve sağlık altyapısının da katkısıyla, söz konusu yaşlı nüfusun ihtiyaç duyacağı fiziksel ortamları hazırlamak, özellikle döviz girdisi boyutunu da düşünecek olursak, oldukça cazip bir yatırım alanı olacaktır.

- Otoparklar; özellikle kent merkezlerinde ve ofislerin yoğunlaştığı bölgelerde, araç sayılarının da yüksek olacağı öngörüsüyle, bu tür yerlerde, özellikle günümüzün yerden tasarruf sağlayan, şoförsüz-tam otomatik yerleştirme sistemleriyle çalışan otoparklar inşa etmek, yatırımcısına iyi kazandıracaktır.

- Lojistik merkezler; istikrarlı bir seyirde artan dünya ticareti özelinde, yakın coğrafyanın ulaşım ve mal transferi merkezi konumundaki ülkemizde de artık örnekleri yer alan lojistik merkezleri yatırımlarına yoğunlaşmak, yatırımcılarına iyi kazandıracak gibi görünüyor.

- Veri depoları; internet ve bulut teknolojilerin gelişmesi ve her geçen birim zamanda daha fazla üretilen dijital içeriği saklamak üzere, belki biraz daha küresel bir bakış ve yurtdışında yatırım/operasyon gerektirecek ama özellikle doğal klima nedeniyle soğutma giderlerinin düşük olacağı kutup bölgelerine yakın yerlerde konumlanması daha iyi olan veri depoları da, gelecekte oldukça ihtiyaç duyulan mekânlar olacak; yatırımcısına düzenli gelir sağlayacak. Sanırım, yakın geçmişe de bakınca, yukarıda bahsettiğim yeni bina tipolojilerini de içerecek şekilde gayrimenkul yatırım portföyünü dönüştürebilen firmalar geleceğe kalacak demek, çok iddialı olmayacak.

İsmail Özcan

Y. Mimar

Genel Müdür Vekili

TURYAP Yapı


Etiketler