Mülk edinimi tescilden ibaret değildir!

27 Ocak 2015 Salı Yazdır

Bu yazımı halkımızın yanlış bir kanısına ayırmak istiyorum; gayrimenkulün kimlik tescili ayrı, kaydı ayrıdır. Gayrimenkul, iki yönlü bir edinimdir.

Bu edinimlerden biri tapu, diğeri ise belediyedir. Tapu idaresi sadece gayrimenkule ilişkin mülkiyet kayıtlarını ve takyidatları tutar. Bir gayrimenkulün yaşını, taşınmazın metrekaresini, inşaatı sırasında oluşmuş bir problem olup olmadığını bilmez. Bu kayıtlar ayrıntılı bir şekilde belediye tutulur. Bununla da sınırlı değildir; belediye bu yapıya ait ruhsatlardan yapı denetimine, iskanından proje uygunluklarına kadar tüm detaylardan sorumludur.

Vatandaş, tapudaki işlemi yeterli görüp belediyede gereken işlemleri yapmazsa üzücü bir tabloyla karşı karşıya kalacağı için bazı hususlarda uyarıda bulunmak istiyorum.

Taşınmaz devrini tapu dairesinde yapan yeni malikin belediyeye giderek buradaki kaydı kendi adına değiştirmesi gereklidir. Bu işlem genelde unutulur ve daha sonra Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçları olarak birikir. Bu nedenle yeni taşınmaz alan kişi o yılın sonuna kadar ilgili belediyeye giderek Emlak Vergisi Beyannamesi vermeyi ihmal etmemelidir. Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapmalıdır. Bildirim yapılmadığında usulsüzlük cezası kesilir. 

Emlak Vergisi Bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına vergi idarece tarh edilir ve mükellefiyetin başladığı yıl için vergi zayi cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar için ise sadece vergi zayi cezası kesilir.

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir (\%0,1), diğer binalarda ise binde ikidir (\%0,2). Arazi vergisinin oranı binde bir (\%0,1), arsalarda ise binde üçtür. (\%0,3) Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde \% 100 artırımlı uygulanır. Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

Ayrıca Çevre Temizlik Vergisine dikkat edilmelidir. Bu vergi belediyelerden çevre, temizlik ve kanalizasyon hizmeti alan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınmaktadır. Konutlarda su faturası ile ödenir. İşyerlerinde ise kiracının sorumluluğunda olup, kiracının yaptığı iş ve çalıştırdığı kişi sayısına göre belirlenir. Lakin işyeriniz boş ise, ilgili belediyeye dilekçe vererek Çevre Temizlik Vergisinden muaf olun. Yoksa boş yere vergi ödersiniz.

Özetle tekrar ifade etmek gerekirse, mülk edinimi ayrı, edinimi takip eden tescil ve yükümlülükler ayrıdır.

 

Hakan Erilkun

Altın Emlak Genel Müdürü


Etiketler