Kredilerde Lider: TL!

4 Şubat 2014 Salı Yazdır

17 Aralık 2013’te başlayan Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu tüm ekonomiyi altüst etmeye devam ediyor.

2,2 barajında bulunan Amerikan Doları’nın geçtiğimiz yıla oranla \% 33 oranında artması, 3 TL barajında bulunan EURO’nun ise geçtiğimiz yıla oranla \% 36 artış kaydetmesi döviz kredisi kullananlar için büyük sıkıntıya neden oldu. Kalan borçlarının döviz kredisi faiz oranının yanı sıra kurlardaki artıştan ötürü en az \% 30 oranında artış gösterdiğini gören tüketiciler şaşkın ve mağdur durumda bankalara akın ediyor.

Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği piyasada bu durum TL’ye olan taleplerde daralma yaratmadı. Borçlar Kanunu’nun ‘Aşırı İfa Güçlüğü’ maddesi döviz borçluları için uygulanabilir. Piyasadaki beklenmedik gidişattan ötürü mağdur olan tüketiciler için yargının 1994, 2001 ve 2010 yıllarında aldığı emsal kararları bulunuyor ve bu kararlardaki ‘Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması’ maddesin bu yükseliş devam ettiği taktirde mağdur olanlara çıkış yolu sunabiliyor.

Taraflarca öngörülemeyen ve öngörülemeyecek nitelikte olan olağanüstü haller borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkabilir. Yani operasyonun başlaması ve dövizin ani yükselişi gibi bir durum tüketici için öngörülemez niteliktedir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde, sözleşmenin yapıldığı sıradaki mevcut olgular, Medeni Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen Dürüstlük kuralına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değişmiş olabilir. Bu sıkıntı ile karşılaşanlar, borcunu henüz ifa etmeden veyahut borcunu ifa ederken ifa güçlüğünden doğan haklarını saklı tutarak sözleşmenin değişen şart ve koşullara uyarlanması için dava açabilirler veyahut sözleşmeden dönme ve fesih hakkını kullanabilirler.Bu durumdamahkemenin borçlunun lehine karar vermesi halinde sözleşmenin tamamı feshedilebileceği gibi borçlanma tarihindeki kur esas alınarak yeniden TL bazında bir yapılandırma da yapılabilmektedir. Bu nedenle dövizdeki aşırı yükseliş nedeniyle mağdur olanların hukukçularıyla görüşerek hukuki çözüm arayışına girmelerini tavsiye ederim.

 

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun


Etiketler