Konut Kredilerinde Refinansman

17 Ekim 2011 Pazartesi Yazdır

Kullanılmış olan faiz oranlarının daha da aşağı düştüğünde, kredi kullananların ödemelerini azaltabilmeleri için iki alternatifi var.

İlk ve en etkili yöntem kredi kullanılan kurum ile anlaşmak. Bankaların bu işlem için zorunlulukları olmaması önemli bir engel. Lakin kredi kullananlar banka üzerinde oluşturabilecekleri baskı ile yeniden yapılandırma fırsatı yakalayabilir ve bu aslında en cazip ve kolay yöntem. Tabii bu noktada değerlendirme analizinin çok sağlıklı yapılması gerekiyor.

Diğer yöntem ise kullanılmış bir konut kredisinin daha uygun faiz oranıyla başka bir bankaya aktarılması. Bu işleme Refinasman diyoruz.  Refinansman için öncelikle aradaki faiz oranının belli bir seviyede olması. Örneğin 1.40’dan aldığınız krediyi, 1.20’ye geldi diye kapatırsanız, kazançlı çıkamayabilirsiniz. Ayrıca vade bitimine az kalmış krediler için de refinansman doğru bir karar değil. Çünki bu durumda refinansman yoluna gitmek akılcı bir karar niteliği taşımaz.

Daha düşük görünen faiz oranları tüketiciler tarafından cazip görünmekte ve başka bankalar ile çeşitli borç takasları yapılmaktadır. Böyle bir durumda ise dikkat edilmesi gereken bazı maliyet ve maliyet dışı unsurlar bulunmaktadır. Aşağıda değindiğimiz noktaların, kredi borçlusu tarafından detaylıca incelenmesi fayda sağlayacaktır.

1.    Erken Ödeme Cezası

Eğer sabit faizle konut kredisi çekildi ve bu kredi 6 Mart 2007 tarihinden sonra kullanıldıysa kalan anapara tutarı üzerinden yüzde 2 ceza komisyonuna tabisiniz.

2.   Ekspertiz

Daire ile ilgili daha önceden yapılmış olan bir ekspertiz olsa da yeni bankanız yeni bir ekspertiz raporu isteyebilecektir.

3.    Diğer Dosya ve İşlem Masrafları

Farklı bir bankadan çekilen krediler yeni kredi olarak tanımlandığı için tekrar dosya masrafı, işletim ücreti gibi bir takım masraflar söz konusu olacaktır. Hesaplamalarda bu masrafları da ihmal edilmemelidir.

4.    Fek Ücreti

Konut kredisi kullanıldığında banka ilgili konuta ipotek koyar. İpotek ancak tüm borç kapandığında kaldırılır. İpoteğin kaldırılması için tapu müdürlüğüne hitaben yazılan belgeye ise Fek Yazısı denir. Bu süreç vadenin dolup borcun tamamen ödenmesi ile gerçekleşeceği gibi, peşin ödeme ya da refinansmanla vadesinden önce kapamalarda da aynı şekilde yaşanacaktır. Fek yazısında herhangi bir standart olmaması nedeniyle kapatma kararını verilmeden önce ücret konusunda mutabakata varılmalıdır.

Yukarıda özetlediğimiz kalemler refinansman sisteminde karşılaşılacak olan masraflardır. Bu açıdan refinansmana karar vermeden tüm maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

 

Hakan ERİLKUN


Etiketler