TECAVÜZLÜ YAPI

20 Eylül 2012 Perşembe Yazdır

Bir kimse kendi taşınmazına inşaat yaparken yapının bir kısmı komşu parsele taşımış ise buna taşkın inşaat denir.

Binayı yapan kimse iyiniyetli ise taşılan kısmın mülkiyetinin kendisine verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkeme taşılan kısmın kıymet takdirini bilirkişiye belirletir ve bu kıymet üzerinden karar verir.


Mahkemenin kesinleşmiş kararına istinaden taşılan kısım ifraz edilerek diğer parselle birleştirilir.

Elbette bunun için mahkeme kararı almak zorunlu değildir. Her iki parselin sahibi anlaşırlarsa belediyeden ifraz ve tevhit kararı alınarak bu işlem doğrudan tapuda tarafların talebi ile de yapılabilir.


İnşaatı yapan kötüniyetli olarak taşkın yapı yapmış ise yapılan binanın yıkılması gerekir.

Konu ile ilgili Medeni Kanununun 725. maddesi şöyledir: "Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur.


Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. 

 
Gürsel Öcal DÖRTGÖZ


Etiketler