Tapu Dışı Yolla Taşınmaz Satılmaz

30 Kasım 2013 Cumartesi Yazdır

Kanunlar kesinlikle yasaklamış olmasına rağmen pek çok sebeple tapu dışı satışlar halen yapılmaktadır.

Tapu dışı bir yolla (belediyeden, noterden, adi senetle, şahitle, sözle) yapılan satışların bir hükmü yoktur. Taşınmaz satışlarının tapu dairesinde yapılması zorunludur. Tapu dışı yolla yapılan satışlar alıcısına mülkiyet hakkı vermez.

Alıcının mülkiyet hakkını kazanması için satıcı ve alıcının tapuda düzenlenecek belgeleri imzalaması gerekir.

Tapu kütüğüne alıcı adına tescil yapılmamışsa mülkiyet hakkı alıcıya geçmiş sayılmaz.

Hiç kimseye güvenmeyin tapu dışı bir yolla taşınmaz almayın. Tapu da devir yapılmadan satıcıya satış bedelini ödemeyin. Satış protokolü imzaladıktan sonra kaparo verebilirsiniz tabi ki, ancak önemli miktarlar ödemeyin. Ne zaman tapu da imzalar atılır o zaman satış bedeli ödenir.

Yakın dostlar, kardeşler, akrabalar, komşular sözle veya şahitle ya da adi yazılı sözleşmelerle aralarında taşınmaz alıp satmaktadır. Köylerde muhtar senediyle taşınmaz satılmaktadır. Bunların hiç birisi geçerli değildir. Menfaat araya girince eskiden dost bildikleriniz bir anda düşman olur.

Bazen tapu kayıtlarındaki bazı sorunlar nedeniyle satılması sırada hukuken mümkün olmayan taşınmazlarda tapu dışı yollarla satılmaktadır. Bu tür hallerde alıcının hiçbir güvencesi yoktur.

Tapu dışı bir yolla taşınmaz almışsanız satıcıyı bir an önce tapu dairesine gitmeye ikna edin… Satıcı tapu dairesine gelmeye yanaşmıyorsa veya sizi oyalıyorsa, alıcının mahkemeye başvurması "ferağa icbar davası" açması gerekir.

Elindeki tapu dışı yolla aldığına dair belgeleri de mahkemeye ibraz etmesi, belge yoksa şahit dinletmesi, şahit de yoksa karşı tarafa satıp satmadığına dair yemin teklif etmesi gerekir. Karşı taraf yemin de ederse bir bardak soğuk su içmesi kendisini bir nebze de olsa rahatlatır.

Alıcıya tapu dairesi tarafından tapu senedi verilmiş olsa dahi tapuda alıcı adına tescil unutulmuşsa alıcı mülkiyet hakkını kazanamaz. Yani o taşınmazın sahibi olmaz. Tabi ki tapu dairesine veya devlete karşı dava açıp zararını isteyebilir. Siz siz olun taşınmaz aldıktan sonra size verilmiş olan tapu senedine güvenmeyin, tapu senedi işlem anında hazırlanır, mühürlenir imzalanır işlem bitince alıcıya tapu memurları tarafından verilir. Bu aşamada bilgi sistemine giriş yapılır. Ancak tapuya tescil bu aşamalardan sonra yapılır. Tapuya tescil yapılmamışsa o yer sizin değildir. Tapu senedini aldıktan bir süre sonra tapu dairesine uğrayıp, tescilin yapıldığını görün, çok tereddüdünüz varsa tapu kayıt örneği alın, tapu senediyle birlikte saklayın. Sizin adınıza tescil yapılmamışsa, halen kayıt satıcı üzerinde gözüküyor demektir. Satıcı bundan istifade ile bu yeri başkasına satabilir.

 

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

(Hukukçu)


Etiketler