Uluslararası Yatırım Fonları

23 Şubat 2011 Çarşamba Yazdır

Globalleşen dünya ile ülke ekonomilerinin her geçen gün daha da bütünleştiği yeni dünya düzeninde, Uluslararası Yatırım Fonları daha da önem kazanmaya başladı.

2000 li yıllardan başlayarak özellikle Dubai (BAE) , Moskova (Rusya Federasyonu), Almaata (Kazakistan) gibi şehirlerde Gayrimenkul Yatırımlarına ve bu bölgedeki yatırımların fonlanmasına büyük ağırlık veren Uluslararası Yatırım Fonları , 2008 Global krizi ile bu coğrafyalardan çekilmeye başlamışlardı.

Bu fonların 2008 Global krizinden sonraki yeni adresi Libya , Mısır , Cezayir ve Fas gibi daha kendi içine dönük ve kapalı ekonomiler olmuştu. Bu ülkelerdeki yatırımlarıda ancak 2011 yılına kadar sürebildi zira 2011 yılı başlarında başlayan halk ayaklanmaları ile Uluslararası Yatırım Fonları bu coğrafyalardan da umduklarını bulamadılar.

2010 yılı itibari ile Türkiye  ekonomisindeki büyüme, ülke istikrarı ve genç nüfusun fazlalığı acaba Uluslararası Yatırım fonlarının yeni yatırım ülkesinin Türkiye olmasını sağlayabilecekmi? Bu sorunun yanıtını ilerleyen dönemlerde hep beraber göreceğiz .

Türkiye ekonomisinin  daha da büyümesi ve iç istihdamın artması için Uluslararası Yatırım fonlarının önemi oldukça büyük. Fonların özellikle üst yapı alanında yapacakları Gayrimenkul Yatırımları ve mevcut yatırımları fonlamaları ile şehirlerimizin daha da gelişmesi, daha modern ve dev tesislerle nihai kullanıcıların buluşturulması sağlanabilir.

Uluslararası Yatırım Fonlarının yapacakları yatırımlar ve fonlamalar ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dışındaki şehirlerimizde çok yavaş ilerleyen kentsel gelişme sürecini hızlandırmak mümkün olabilecek; ayrıca büyük şehirlere olan göçün yavaşlaması sağlanabilecektir.

Uluslararası Yatırım Fonlarını Türkiye’ye kazandırabilmek için , bu fonların Türkiye’ye yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve ülke olarak daha davetkar olmamız gerekmektedir.  

Şehirlerimizdeki verimli arazi geliştirmelerine ağırlık vermek ve yap-işlet-devret modeliyle dev projeler geliştirilmesini desteklememiz , ekonomimizin hızlı adımlarla büyümesini sağlayacaktır.

Ülke yöneticilerimizle beraber tüm Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin beraber yürütecekleri istikrarlı politika ile yarınların Türkiyesine büyük katkı sağlanabilecektir.

 

Evrim KARAYEL 

İnşaat Mühendisi 


Etiketler