Bina Enerji Kimlik Belgesinde Gaza Basmalıyız !

2 Haziran 2016 Perşembe Yazdır

Türkiye'de Avrupa Birliği uyum kriterleri çerçevesinde, 2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Enerji Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile geniş bir kapsam altında tüm konut ,ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirildi. Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsat alacak binalar yeni bina olarak tanımlandı ve yeni binalara iskan alana kadar EKB almaları zorunluğu getirildi. Bu tarihten önce tamamlanmış veya ruhsat almış binalar ise mevcut bina olarak tanımlandı ve tüm binaların en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB alması koşulu getirildi. Sonuç olarak 2017 Mayıs itibariyle Türkiye de yönetmelik kapsamına giren tüm binaların Enerji Kimlik Belgesini almış olması gerekiyor.

Türkiye'de Avrupa Birliği uyum kriterleri çerçevesinde, 2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Enerji Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile geniş bir kapsam altında tüm konut ,ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirildi. Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsat alacak binalar yeni bina olarak tanımlandı ve yeni binalara iskan alana kadar EKB almaları zorunluğu getirildi. Bu tarihten önce tamamlanmış veya ruhsat almış binalar ise mevcut bina olarak tanımlandı ve tüm binaların en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB alması koşulu getirildi. Sonuç olarak 2017 Mayıs itibariyle Türkiye de yönetmelik kapsamına giren tüm binaların Enerji Kimlik Belgesini almış olması gerekiyor.

2015 sonu itibariyle tahminen 10 Milyon Bina bu kapsama girdiği halde yaklaşık sadece 350 bin bina belge aldı.

Basit bir hesapla, konutların yaklaşık 97%'inde hala enerji kimlik belgesi yok!

Yeni binaların iskan sahibi olabilmesi için proje tamamlanmadan EKB alma zorunluluğu mevcut.. Diğer taraftan mevcut ikinci el dediğimiz bina stoğunda EKB alma talebieğilimi çok yavaş. Enerji verimliliği için asıl fırsatın yattığı mevcut bina stoğunu enerji konusunda daha verimli hale getirebilmek için daha fazla çaba harcanması gerekiyor.

Bu konuya yeterli ilginin olmasının sebeplerinden biri konunun az bilinmesi ve dolayısı ile eğilimin az olması olabilir. Diğer önemli bir sebepte, Türk toplumunda son yıllarda önemli problem haline gelen son dakikacı yaklaşım. Bu yaklaşım göz önüne alındığında son tarihin yakınlaşmasıyla birlikte, yılsonuna kadar EKB sayılarında ciddi artışlar olabileceği öngörülüyor..

Araba Alırken ki Hasassiyet Ev Alırken de Gösterilmeli

Enerji Kimlik Belgesi, binanızın enerji konusundaki karnesidir. Nasıl araba alırken tüketiciler hassasiyet gösteriyor ve 100 km'deki enerji tüketimini soruyor; gün gelecek yeni bir binaya taşınırken de, EKB aranılan bir kriter olacaktır.

Günümüzde güvenlik, sosyal alan kullanımı gibi konuların maliyeti olan aidatı soruluyor ama aile bütçesini aidattan daha fazla sarsacak olan enerji faturaları ve binanın enerji tüketimi sorgulanmıyor. Oysaki evlerde daha fazla zaman harcanıyor. Pek çok eski binada enerji verimliliğinin asgari şartlarından olan ısı yalıtımı mevcut değil.

EKB kapsamında binalar A'dan G'ye kadar bir çerçeve de enerji ve karbon salım performanslarına göre sınıflandırılıyor. A sınıfı olan binalar en verimli ve en azenerji tüketen en ideal binalar iken, G sınıfı olanlar bu konuda en düşük nota sahip olan binalardır. Mevzuata göre her yeni binanın en az C sınıfı bir karnesi olmasışart. Eski binalarda şu an bir seviye zorunluluğu yok ama önümüzdeki dönemlerde C sınıfından düşük seviyede bir bina varsa, bu binanın daen azından bu seviyeye gelmesi için gerekli önlemleri alması gerekecek, bu anlamda teşvikler ve cezalar gündeme gelecektir

Binaların belgelendirilmesi ve ayrı notlara sahip olması, zaman içinde binaların satılırken ya da kiralanırken tercih sebebi olabilir.. A sınıfı çıkan bir bina;“Benim binam verimli demek. Enerji tüketimim daha verimli olacak. Daha hızlı kiralama ya da satabilme imkanı sağlayacak. Yıllık aidatlarım düşecek" diye düşünme imkanı sağlayacaktır.

Peki bir binanın enerji verimliliği puanının yüksek olması, enerji tüketiminde ne kazandırır? Binanın sınıfına göre, standart bir binaya oranla enerji faturalarında yüzde 40'a kadar düşüş sağlanabilir. Sırf bu husus bile, doğalgaz, elektrik faturalarının aile bütçelerini sarstığı bu dönemde enerji verimli binalarda yaşamanın ne denli önemli olduğunu ortaya koymalıdır

Yurtdışında EKB binaların birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan bir belge olması nedeniyle, kullanımı daha sık ve ideal. Binanın, adeta bir notlama sistemi. Bu sayede kiralama ve satın alma süreçlerinde, fiyat ve lokasyon dışında gözönüne alınan kriterlerden biri de enerji verimliliği olabiliyor.

Avrupa'da EKB nasıl uygulanıyor? Öncelikle binaların kiralık ve satılık ilanlarına çoğu tüketici için belirleyici bir parametre olan EKB seviyesi mutlaka konuluyor. Buna en iyi örnek olarak bazı tüketicilerin B sınıfının altındaki binaları tercih etmiyor olması verilebilir. Bir diğer uygulamada, EKB notu yüksek binalara bankalar aracılığı ile daha ucuz krediler veriliyor.

EKB'ye olan ilgiyi artırmak için binaların enerji performansına bağlı olarak değişik finansman yöntemleri de geliştirildi. Bunlardan özellikle Dünya Bankası kapsamında IFC ve EBRD gibi kurumların çalışmaları Türkiye'de de yerel bankalarla ortak finansman ve faiz desteği olarak başladı. Bu uygulamalar henüz çok etkili olamasa da, bu konu özelinde en ufak bir adımı bile desteklemek gerekiyor.. Zira Türkiye de enerji verimliilği herkesin desteklediği ama uygulamaya gelince kimsenin adım atmak istemediği bir konu. Tıpkı spor yapmanın önemini sürekli vurgulayan ama haftada iki saat bile spor yapmayan insanlar gibi..

EKB ile ilgili internette de birçok kaynak bulunabilir. Günümüzde internet üzerinden çok pratik şekilde enerji kimlik belgesi alınabiliyor. Ücretlerde oldukça makul seviyelerde. Zaten sanıldığının aksine Enerji Kimlik Belgesi, hatta daha geniş ölçekte enerji verimliliği için engel kesinlikle maliyetler değil.

Günümüz teknolojileriyle birçok uygulama çok uygun fiyatlara ve kabul edilebilir geri ödeme süreleri içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Yeter ki uygulayacak kişilerde istek ve bilinç olsun !


Emre Ilıcalı

Altensis Kurucu Ortağı


Etiketler