KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ UYGULAMA

28 Ekim 2014 Salı Yazdır

Anlaşmayan hak sahiplerinin mülkleri için acele kamulaştırma süreci ilk olarak Fikirtepe'de başlatıldı.

Acele Kamulaştırma,  yurt savunması ihtiyacı veya özel durumun aceleliğine Bakanlar Kurulu'nun karar vermesiyle uygulanan, taşınmaz mallara en kısa sürede kıymet takdiri yapılarak devlet tarafından el konması işlemidir.

Bu uygulama, sureci hızlandıracağı gibi mülk sahiplerini baskı altına alarak belki de dengi olmayan bir sözleşmeye imza atmasına ve mağdur olmasına sebebiyet verecektir.

Acele el koyma kararından sonra 6 aylık makul süre içinde bedel tespiti ve tescil davası açılmaz ise; taşınmaz malikinin kamulaştırmasız el  atma davası açma hakkı vardır.

Acele kamulaştırmada tespit edilen mülkün değeri, açılacak dava ile mahkemece dava tarihine göre yeniden tespit edilir ve bankaya tespit edilen bu bedel bloke ettirilerek kararın kesinleşmesi beklenmeden davacıya/mülk sahibine ödettirilir ve taşınmaz da davacı idare adına tescil edilir.


Etiketler