Kentsel Dönüşümde Evinizi Kaybedebilirsiniz !

22 Şubat 2013 Cuma Yazdır

Kentsel dönüşüm sürecinde, yıkılan yapının, malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır.

Kentsel dönüşüm sürecinde, yıkılan yapının, malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Ancak, 2/3 çoğunluğa dahil olmak istemeyen malik, mülkiyet hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Maliklerin en az 2/3 çoğunluğunun belirlediği yol haritasının, menfaatine ters düştüğünü ve zarar göreceğini fark eden malik, 2/3 çoğunluğa katılmamaya devam etmesi halinde, mülkiyet hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı hususunda uyarıda bulunan Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Uzmanı Av. Emre Alcan, 6306 Sayılı Yasa’nın kamu menfaati ile mülkiyet hakkı arasındaki orantılı dengeyi sağlayamadığını ve hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli yapının yıkılarak yeniden yapılması aşamasında yol haritasını malikler (parsellerin tevhit edilmesi, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılması, yeniden bina yaptırılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesi) sahip oldukları hisseleri oranında en az üçte iki çoğunluğun sağlanması ile karar verir.

Bu karara katılmayanların;

a.) Bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

b.) Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.


Etiketler