Herkes Gayrimenkul Yatırımı Yapabilecek

11 Temmuz 2013 Perşembe Yazdır

Yatırımcılar tarafından, her dönem prim yapması ve güvenli liman olmasıyla bilinen gayrimenkul yatırımında, Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni bir dönem başlamış oldu.

Türkiye’de, merkezi lokasyondaki nitelikli gayrimenkul projelerine yatırım yapma imkanı bulamayan bir kısım küçük yatırımcı büyük şehirlere yakın konumlarda tarla vasıflı gayrimenkullere yatırım yapmaktaydı. Yeni düzenleme ile gayrimenkule yatırım yapıp para kazanmak isteyen küçük yatırımcı için yeni bir yatırım alternatifi oluşmuş oldu.

Böylelikle, vatandaş faiz yükü altına girmeden, bütçesinin elverdiği kadarıyla seçtiği nitelikli gayrimenkul projesinden m2 alana sahip olabilecek. Eğer doğru bir gayrimenkul projesini, doğru fiyattan tercih etmişse satın aldığı sertifikası prim yapacak ve bunu dilediği zaman nakde çevirebilecek. Projenin gerçekleşmemesi gibi asli edimlerin yerine getirilmemesi riskine karşılık olarak ise yatırımcı lehine cezai şart bir banka tarafından garanti edilmesi zorunluluğu bulunacak.

Diğer taraftan, gerek bankalar, gerekse inşaat firmaları açısından uygulamada doğacak zorlukların aşılması, gayrimenkul sertifikası modelinin doğru değerlendirilmesi ve yastık altındaki paranın gayrimenkul sektörüne yönelmesi durumunda, gayrimenkul sektörü için vazgeçilmez bir finans modeli olacaktır.

Buna göre gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcıya sunabilecek.

Söz konusu bağımsız bölümler üzerinde ipotek, haciz, intifa ve benzeri mülkiyet hakkını sınırlayan herhangi bir hak bulunmaması gerekecek.

Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin hazırlanmış değerleme raporuna göre belirlenmiş satış değerlerinin \% 50’sini aşamayacak. Ancak, banka garantili ihraçlarda bu sınırlama uygulanmayacak.

Gayrimenkul sertifikaları yurt dışındaki yatırımcılara da sunulacak.

Halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda, ayrıca ihraççının özkaynaklar toplamının ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinden yüksek olması gerekmektedir.

İhraççı tarafından edimlerin izahnamede ve ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmemesi halinde, cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınması zorunlu olacak.

Gayrimenkul sertifikaları borsada işlem görebilecek. Sertifika ihraçları aracı kurumlar ve bankalar nezdinde yapılacak.

İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, proje bitiş tarihinden önce ihraççının belirlediği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınmak suretiyle de itfa edilebilecek. 

İhraççıların arsa sahibi olması zorunlu olacak.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı

Av. Emre Alcan


Etiketler