Dikkat! Gayrimenkulünüz Sizden Habersiz Satılabilir

19 Ekim 2012 Cuma Yazdır

Son yıllarda sıkça rastlanan gayrimenkul sahibinin haberi olmadan "sahte belgelerle" yapılan gayrimenkul satışları konusunda Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul malikinin haberi olmaksızın, sahte nüfus cüzdanı, sahte vekaletname çıkarılarak satış işlemi yapılmak suretiyle gayrimenkulün el değiştirdiğini ve daha sonra 3. şahsa da satışın gerçekleştirildiğini belirten Av. Emre Alcan sözlerine şöyle devam etti;

Bu durumdan taşınmaz sahibinin çok geç haberdar olması daha doğrusu, tapu kütüğündeki kayıtlara güvenerek taşınmazı iktisap eden iyiniyetli 3. şahsa satış işleminin gerçekleşmesinden sonra haberdar olması sıkıntı doğurabilmekte. Bu sebeple tapu kütüğünden kayıtlar düzenli kontrol edilmeli!

Bu saatten sonra taşınmaz sahibinin açacağı tapu iptal davasını lehine sonuçlandırması 3. kişi tapu malikinin iyi niyetli olmadığını kanıtlayabilmesine bağlı olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan ayrıca, devletin sahte belgelerle yapılan tapu işlemleri nedeniyle sorumluluk altında olduğunu söyleyerek ekledi; meğer ki tapuda yapılan işlemle zarar arasında illiyet bağı kesilmiş olsun. 

Av. Emre ALCAN


Etiketler