Binanız Gerçekten Depreme Dayanaksız mı?

24 Kasım 2012 Cumartesi Yazdır

Binanız Gerçekten Depreme Dayanaksız mı?

Riskli Yapı Raporunun Önemi

Değerli konumda bulunan bir sitenin yeniden inşası için tüm malikleri ikna etmekte zorlanan bir inşaat firmasının, maliklerinden herhangi biriyle anlaşarak, yine önceden anlaştığı risk ölçüm firmasına yaptırtacağı ölçüm neticesinde binayı riskli göstermek suretiyle karşısına maliklerin 2/3'ünü alarak yoluna daha kolay devam etmesi mümkün olduğunu açıklayan Gayrimenkul Hukuku Av. Emre Alcan sözlerine şöyle devam etti;

Bir binanın, 2/3'ü temsil eden maliklerin onayıyla yani Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılabilmesi için depreme dayanaksız olduğunu gösteren riskli yapı raporu alınması yeterlidir ancak raporda, binanın depreme karşı dayanaklı çıkması halinde yıkılıp yeni baştan inşa edilebilmesi için tüm maliklerin muvafakatı gerekmektedir.

Yasaya göre; depreme karşı riskli yapı tespitini, taşınmaz maliklerinden herhangi biri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşların birinden talep edebilir.

Tapuda Taşınmazı Satarken Öğreniyorlar

Büyük sitelerde ve işyerlerinde konudan habersiz olarak taşınmazının satış işlemlerini tamamlamak için tapuya giden malik çoğu kez taşınmazın depreme karşı riskli yapı olduğunu tapudaki kayıttan öğreniyor. Tespiti yapılan riskli yapıların tapu kütüğüne şerh düşülerek ve bu yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmesi ve belediyelerce verilen hizmetlerin durdurulması mümkün olabilmektedir. Ayrıca bir yapının riskli yapı statüsü alması, yasaya göre tahliye ve yıkımını gerektirmektedir.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcileri 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceği gibi dava yoluna da gidilebilir.

İl müdürlükleri tarafından Bakanlığa iletilecek itirazlar, Bakanlık tarafından kanun kapsamında belirlenen teknik heyet tarafından değerlendirilir.

Riskli yapı tespit sonucunun, itiraz üzerine değişmesi halinde, yeni durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Binanın yeniden inşasının detayları konusunda inisiyatif maliklerde olup, 2/3'ü temsil eden malikler bir araya gelerek taşınmazın akıbetini, yıkılıp yeniden inşası sürecinde devam edecekleri müteahhidi kararlaştırabilirler.

Bu aşamada taraflar arasında yapılacak sözleşmede, tüm malikler açısından herhangi bir hak kaybı ve zarar oluşmaması için ilgili kanun maddeleri ve emsal yargıtay kararları dikkate alınmalıdır.


Etiketler