Kira Gelir Vergisi - Kira Beyannamesi Hesaplama 2016

Yazdır

2016 kira geliri vergisi ne kadar? Kira geliri vergisi nereye nasıl yatırılıyor? ve Kira beyannamesi hesaplama 2016 örneği tüm detayları ile aşağıdaki haberde.

2016 mesken kira gelirleri istisna tutarı belli oldu. Kira gelirleri istisna tutarı 2016 için 3 bin 800 TL olarak belirlendi.

Buna göre 2016 yılında elde edilen kira gelirinin toplamı 3 bin 800 TL'nin altında olanlar kira beyanı vermeyecek ve vergi ödemeyecek.

Fakat yıllık kira geliri 3 bin 800 TL'yi aşanlar kira beyanı verecek ve vergi ödeyecek.

2016 beyan dönemi de başladı. 2015'de elde edilen kira gelirleri için, Mart'ın 25'ine kadar gelir vergisi beyannamesi verilebiliyor. Kira beyannamesi hesaplanırken 2015 kira gelirleri istisna tutarı 3 bin 600 TL üzerinden hesaplanıyor.

KİRA BEYANNAMESİ HESAPLAMA 2016
Peki kira vergisi nasıl hesaplanır? Soruya bir örnekle açıklık getirelim.
Beyan ödeyecek kişi gerçek gider yöntemini seçmiş ve giderler toplamı da 5 bin TL olsun. Gerçek gider usulünü seçen mükellef vergiden istisna edilen kısma denk gelen giderleri hasılatlardan gider olarak düşüremeyecek, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri düşürebilecek. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekiyor. Vergiye tabi hasılatı şöyle hesaplayabilirsiniz.

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası
15.000 – 3.600 (2016 Yılı İçin) = 11.400 TL
İndirilebilecek Gider: Toplam gid. x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat
İndirilebilecek Gider: 5.000 x 11.400 / 15.000 = 3.800 TL
Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı::15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar: 3.600 TL
Kalan (15.000 – 3.600):11.400 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı : 3.800 TL
Vergiye Tabi Gelir (11.400 – 3.800):7.600 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi : 1.140 TL.

Ödeyeceğiniz kira gelir vergisi 1, 140 TL. Vergiye tabi geliriniz 7 bin 600 TL. Yıllık toplam geliri 12 bin 600 TL'nin kadar olanlar yüzde 15'ini ödüyor. Bu durumda;
7 bin 600 TLx15/100: 1, 140

vergi tablosu

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ SEÇİLMESİ DURUMUNDA ÖDENECE KİRA GELİRİ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Yine konut kira geliri 15 bin TL olsun. Bu durumda;
15.000 - 3.600 = 11.400 TL. Daha sonra kalan tutarı yüzde 25 ile çarpıp indirilebilecek giderleri tespit ederiz.
11.400 x 0,25 = 2.850 TL
Gayrisafi İrat Toplamı: 15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar :3.600 TL
Kalan (15.000 – 3.600): 11.400 TL
İndirilebilecek Götürü Gider Tutarı:2.850 TL
Vergiye Tabi Gelir (11.400 – 2.850): 8.550 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi :8 bin 550 TLx15/100: 1.282 TL.
Ödeyeceğiniz kira gelir vergisi oranı 1,282 TL

KİRA BEYANNANESİ NEREYE VERİLİR?
Kira geliri beyannamesini kirabeyan@gelirler.gov.tr adresinden elektronik ortamda verebilirsiniz.

KİRA VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2016?
Kira vergisi 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Kira vergisi ödeme tarihleri 2016'da Mart ve Temmuz aylarında ödeniyor.

KİRA GELİR VERGİSİ NEREYE ÖDENİYOR?
Beyanname üzerinden hesaplanan vergi;
-Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine
-Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine
-Tahsile yetkili banka şubelerine ödeniyor.