İstanbul Yenişehir Mimari Proje Yarışması

Yazdır

TOKİ iştiraki olan Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ. tarafından "İstanbul Yenişehir Mimari Proje Yarışması" açıldı.

Hiçbir resmi sitede duyurusu yapılmayan yarışmanın şartnamesinde ilan tarihi 17 Mayıs 2012, projelerin son teslim tarihi ise 16 Temmuz 2012 olarak belirtiliyor.

Yarışmanın Konusu: “İstanbul Lojistik Şehri”
Yarışmanın konusu ise şu şekilde açıklanıyor:

"Plan notlarında görüleceği üzere, İstanbul’un ikinci en büyük havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile sınır komşuluğu içinde olan Yarışma Alanı’nda yapılması öngörülen çalışmanın ana teması “İstanbul Lojistik Şehri” olarak belirlenmiştir.

Bu bölge lojistik eksenli çalışan bir 'İhtisas Şehri' olarak düşünülmektedir. Depolar, Antrepolar, Uluslararası taşımacılık şirketlerinin ofisleri, Konaklama, Servis Apartments, Sergi olanakları, Turizm büroları, alışveriş işlevli mekanlar-yapılar, ofis mekanları, dini tesis alanları, yeme-içme mekanları, açık ve kapalı otoparklar, sigorta ve gümrük acenteleri, taşıma işleri komisyoncuları için ofis mekanları, yeşil alanlar, parklar ve diğer kamusal alanlar, eğitim yapıları, spor alanları, ihtiyaç duyulan diğer donatı ve hizmet alanları ile yaşayan, çalışan, üreten ve kente ve ülkeye değer getiren bir şehir parçası olması düşünülmektedir.

Sözkonusu alanın, hava, kara ve denizyollarının kesiştiği bir bölgede olması ve kent merkezi ile entegrasyonunu sağlayacak ulaşım bağlantılarının da plan bütününde öngörülmüş olması sayesinde, kent merkezine kolay ulaşım olanaklarına sahip olacak, kendisi de bir şehir merkezinin tüm imkanlarını kullanıcılarına sunacaktır."

Yarışmanın türü ve şekli bölümünde ise yarışmanın kendi içerisinde iki aşamalı olmakla birlikte tek kademeli olduğu şeklinde bir açıklama yer alıyor. Buna göre birinci aşamada, İmar Planı sınırları içinde belirlenmiş olan toplam 2.100.000 m2 alanda bir "Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Çalışması", ikinci aşamada ise toplam 300.000 m2 alana sahip "A" parseli üzerinde verilen imar koşullarına göre 1/500 ölçekte "Mimari Proje Çalışması" yapılması isteniyor.

Yarışma katılım koşullarına bakıldığında "Türkiye sınırları içerisinde ve-veya yurtdışında fiili olarak mimarlık mesleğini icra eden firma veya grupların katılımına açıktır." açıklaması yer alıyor.

Seçici Kurul'un İsimleri Belirtilmiyor
Yarışmanın jüri üyeleri belirtilmemekle beraber, "Proje teklifleri, akademisyen, mimar ve şehir plancıların katılımıyla oluşturulan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir" gibi çok genel bir ifade kullanılıyor.

Yarışmanın şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: arkitere