FU Gayrimenkul, kadın istihdamını destekliyor

Yazdır

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, FU Gayrimenkul’e, şirket içinde yüzde 50-50 kadın ve erkek dağılımı nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

FU Gayrimenkul, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen; çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, iş yaşamının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak verilen 

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nde
Teşekkür Belgesi’ne değer bulundu.

Banka ve kurumlara sağladığı ipotek tesisi hizmetiyle sektörünün zirvesinde yer alan
FU Gayrimenkul,
Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nden ‘Teşekkür Belgesi’ ile döndü.

FU Gayrimenkul’e ‘Teşekkür Belgesi’ni, uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerinde kadın istihdamında yüzde 57, karar alma mekanizmasında ise yüzde 46'lık kadın yönetici oranı getirdi. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olan FU Gayrimenkul; işe alım süreçlerinde yaş, bedensel engeller, etnik köken, cinsiyet, ırk, renk, din, medeni hal, cinsel tercih ya da algılanan farklar ayrımı yapmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bul: Kadınlar için cam tavanları kaldırdık

Konuya ilişkin FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Ertuğrul Bul, ulaştıkları başarının ardında kadın çalışanlarının üstün başarısı kadar, kadın istihdamına açık bir organizasyonel yapının tanımlanmış olmasının da önemli bir payı olduğunu söyledi. Bul, “Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir ‘cam tavan’ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelemektedir. FU, uyguladığı insan kaynakları politikalarıyla cam tavanları kaldırmıştır. Kadın öğrencileri esnek staj saatleri ile destekleme, istihdam arayışında evli-bekâr, çocuklu-hamile-çocuksuz gibi farkları değerlendirmeme gibi uygulamalarıyla kadınlar için fırsat eşitliğini her iş pozisyonunda sağlamaktadır. Bu konudaki tüm emekleri için, kendisi de çocuğunu beklerken yetkinlikleri sayesinde şirketimize davet edilen İnsan Kaynakları Yöneticimiz Demet Tansuğ Akkuzu’ya da bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Hakkında: 26 Banka ve 41 banka dışı finans ve finans dışı kuruluşun, kullandırdıkları kredilerin, finans dışı kurumların alacaklarının teminatını oluşturan ipotek işlerini yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. 52’si avukat olmak üzere 111 kişilik kadrosuyla hizmet veren FU Gayrimenkul, tüm Türkiye il ve ilçelerinde 690’ın üzerinde avukat ve avukat olmayan diğer uzmanlardan oluşan yaygın bir ağa sahiptir. BDDK’nın yayınladığı Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ISAE 3402 standartlarına uygun Tip II türünde bağımsız denetim kuruluşu KPMG tarafından hazırlanan hizmet güvence raporu ile hizmet vermektedir. FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. işlemleri, uzman kadrolarıyla en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır.