Danıştay, The Plaza'yı TMSF'den aldı !

Yazdır

Danıştay 13. Dairesi, İnterbank’ın eski sahibi Cavit Çağlar’ın “Bana ait değil” dediği İstanbul’daki beş yıldızlı The Plaza Otel’in, hisse devirlerinin muvazaalı olduğu ve mal kaçırıldığı iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyma işlemini iptal etti. The Plaza Otel’in hisselerinin yüzde 100’ü dava açıp kazanan İsviçre’de yerleşik işadamı Leon Nihat Barha’ya geçti. Danıştay: İyi niyet araştırılmalı

 

Danıştay, “iyi niyet” ve hisse alışlarının “gerçek bir hukuki ilişkiye dayandığı” iddiasının incelenmediği için iptal kararı verdi. Danıştay, ilgililerin dinlenmesini, belge bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesini, banka kaynağı kullanılıp kullanılmadığının ve iyiniyet iddiasının neden kabul edilmediğinin ortaya konularak, TMSF’nin el koyma işlemini tekemmül ettirilmesini ve “etkin yargılama yapılmasına olanak sağlanmasını” istedi. TMSF’nin karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık. 
 

 

Çağlar, The Plaza Oteli 1998’de Cevahir Grubu’ndan satın aldı. The Plaza’ya 1999’da İnterbank’a el konduğu dönemde Barha ortak oldu. TMSF’nin Çağlar şirketlerine el koymasının ardından The Plaza’da sadece yüzde 25’lik hisse TMSF’ye geçti. Barha, TMSF’den bu hisseleri de 7.4 milyon dolar karşılığı satın aldı. Otelin yüzde 100 hissesine sahip oldu. Barha’nın alımı banka kaynaklarını kullanarak yaptığı, satışın muvaazalı olduğu, TMSF’den mal kaçırıldığı iddiasıyla otelin işletmecisi Yasemin Turizm A.Ş’ye el konuldu.
 

İyi niyetli üçüncü kişiyim

Barha, TMSF’nin el koyma işleminin iptali için Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesine göre, Barha, İsviçre’de yerleşik bir işadamı olduğunu, firmalarının yıllık cirosunun 75 milyon İsviçre Frangı bulduğunu, Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş hisselerinin yüzde 50’lik kısmını, şirket hissedarları Yeşim Hattat, Nursel Çağlar ve Nermin Şankaya’ya yurtdışındaki bankalardan Türkiye’deki bankalara gönderilen döviz havaleleri ile satın aldığını belirtti. Hisse payını daha sonra yüzde 75’e çıkaran Barha, Fon’a intikal eden yüzde 25’lik hisseyi de ihaleye katılarak satın aldığını böylelikle şirket hisselerinin yüzde 100’üne sahip olduğunu bildirdi. Muvaazalı satış olmadığını, “iyi niyetli üçüncü kişi konumunda bulunduğu” savunan Barha, el koyma işleminin iptalini istedi.
 

Oybirliği ile iptal

Danıştay, TMSF’nin el koyma işlemini hukuka aykırı gördü ve oybirliği ile iptal etti. 12 sayfalık kararda, Anayasa Mahkemesi’nin 20 Ocak tarihli iptal kararıyla üçüncü kişilerin bankanın Fon’a devrinden sonraki işlemleri nedeniyle “iyiniyetli olup olmadıklarının incelenebilmesine” olanak tanındığına dikkat çekildi.
 

 

İşlemler hukuka uygun bulunmadı

DANIŞTAY 13’üncü Dairesi’nin The Plaza Otel’le ilgili kararı şöye: “Bakılan davada Bankalar Kanunu’nun 15/7-b maddesinde yeralan üçüncü kişi konumundaki davacının hisse alışlarının gerçek bir hukuki ilişkiye dayandığı yönündeki iddiasının incelendikten sonra bir işlem tesis edilmesi gerekirken, İnterbank A.Ş’nin 7 Ocak 1999 tarihinde Fon’a intikalinden sonra hisseleri ve işletme sermayesi önemli ölçüde banka kaynağından edindirilmiş bulunan Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş’deki hisselerin Fon’un yasal takiplerinden mal kaçırma amacıyla; öncelikle Fon’a borçlu olmayan davacıya (Barha) devredildiği, hakim ortak grubunun sermaye artırımlarına katılmama rüçhan haklarını kullanmama ve hisse satışları sonucunda davacının hisse oranının yüzde 75 oranına yükseltilmesinin sağlandığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemler hukuka uygun bulunmamıştır. Fon Kurulu’nun 21 Şubat 2008 tarih ve 2008/51 sayılı kararı ile TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı’nın 22 Şubat 2008 tarihli işleminin iptaline.