Danıştay inşaat ihalelerindeki düşük teklife 'dur' dedi

Yazdır

Kamudaki büyüklüğü 40 milyar lirayı bulan inşaat ihalelerinde aşırı düşük tekliflere klaylıkla ihale verilmesine Danıştay "dur" dedi.

Geçen yıl yürürlüğe giren ve kamudaki inşaat ihalelerine aşırı düşük teklif verenlere sorgusuz sualsiz ihale verilmesinin önünün açılmasını sağlayan yönetmelikle ilgili yargıya başvuran Avukat Melih Akkurt hukuk savaşını kazandı. Akkurt'un başvurusunu inceleyen Danıştay 13. Dairesi, başvuruyu haklı buldu ve ilgili maddelerin yürütmesini durdurma kararı aldı.

Torba Yasa'ya eklendi

Müteahhitlerin kamu ihalelerindeki en temel sorun olduğunu söylediği ve aşırı düşük tekliflere ihale verilmesini bağlayan uygulama bir yıldır yürürlükteydi. 2014 yılının Şubat ayında çıkarılan torba yasaya eklenen maddeyle Kamu İhale Kurumu'na belli koşullarda aşırı düşük teklifle ilgili sorgulama yapmadan ihale sonuçlandırma yetkisi verilmişti. Kamu İhale Kurumu da yasadaki değişiklikleri dikkate alarak aynı yılın haziran ayında yönetmelik değişikliği yapmıştı. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte Kamu İhale Kurumu'nun kendisine yasayla verilen yetkiyi ihale yapan idarelere devretmişti. İşi yapan İdare, ihale ilanında aşırı düşük teklifle ilgili herhangi bir açıklanma istenmeyeceğine dair bir hüküm koyması durumunda ihaleyi aşırı düşük teklifi veren firmanın da kazanabilmesinin önü açılmıştı.

Telafisi güç zararlar doğabilir

Ankaralı Avukat Melih Akkurt, düzenleme için hukuk mücadelesi başlattı ve Danıştay'a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi'nde görülen davaya Kamu İhale Kurumu da bir savunma gönderdi. Kurum, "Aşırı düşük teklif sorgulaması yapmama yetkisinin idareler tarafından kullanılması daha doğru" tezini dile getirdi ancak Danıştay, ilk kararda Kamu İhale Kurumu'nun savunmasını yeterli görmeyerek uygulamayı hukuka aykırı buldu. Danıştay, düzenlemenin yürürlükte kalması durumunda telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğini belirterek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu.

İşin niteliğine göre teklif verilecek

Avukat Akkurt, "En düşük teklife verilen ihaleler, işin tamamlanmayarak daha yüksek bedellerle tekrar tekrar ihale edilmesine neden oluyor. Yürütmenin durdurulmasıyla birlikte kamudaki inşaat ihaleleri en düşük teklife değil makul ve mantıklı tekliflere verilecek. Bu başlı başına kamunun kaynaklarının korunması anlamına geliyor. Bundan böyle ihaleye teklif verenler işin niteliğine göre teklif verecek ve bunun için çalışacak" diye konuştu.