Danıştay'dan Tarım Arazisindeki Yapılaşmaya Durdurma

Yazdır

Danıştay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Beykoz'da tarım arazileri üzerine kurmak istediği yapılaşmaya "dur" dedi.

Danıştay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Beykoz'da tarım arazileri üzerine kurmak istediği yapılaşmaya izin vermedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Beykoz İshaklı Köyü'nde bulunan 3 pafta, 380 parsel numaralı, 86 bin 250 metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin "kamu yararı kapsamında tarım dışı amaçlı kullnaılabileceği" yönünde görüş vermişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu bu arazinin üzerinde basketbol akademisi, yönetim merkezi, kamp ve antrenman binaları, vb. tesisler kurmak istiyordu.

Bilirkişi "yılda üç ürün alınır" demişti

TMMOB'a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 2010 yılında dava açmıştı.

Bilirkişi incelemesinde arazinin; iki tarafı ormanlarla kaplı vadi tabanı olduğu, organik maddesi son derece yüksek verimli bir toprağa sahip bulunduğu, tarım yapmayı engelleyecek herhangi bir topoğrafik sınırlaması olmadığı, mevcut haliyle tarımsal üretimde kullanıldığı, kesinlikle tarımda kullanılması gereken birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi niteliğinde olduğu belirtilmiş ve bu özelliklere sahip bir araziden yılda iki hatta üç ürün kaldırılabileceği vurgulanmıştı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, söz konusu arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasının şehircilik ilkelerine ve "kamu yararına" uygun olmadığı gerekçesiyle Bakanlığun kararının yürütmesini "oy birliği" ile durdurmuştu.

Bu kararın üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Danıştay 10. Dairesi, mahkemenin kararını "oy birliği" ile onanmasına karar verdi. Beykoz-İshaklı Köyü ovası ortasında yapılmak istenen betonlaşmaya "dur" demiş oldu.

40 santimetre toprak için 20 bin yıl gerek

Oda yaptığı açıklamada, bir santimetre toprağın, birçok faktöre bağlı olarak 200-1.000 yıl arasında oluşabildiğini buğday yetiştirecek minumum 40 santimetrelik bir toprak için ancak 20 bin yıl gerektiğini belirtti. Oluşumu böylesine uzun bir zaman isteyen, ancak birkaç saat içerisinde yok edilebilen bir tarım arazisi ve üzerindeki toprağın kurtarıldığını ifade etti.Kaynak:Yapı.com.tr