Danıştay, 16/9 projesi için yıkım kararını onadı

Yazdır

Danıştay, Zeytinburnu sahil yolunda tartışmalara neden olan gökdelenlerin, kentin tarihi silüetini bozan kısmının yıkılması kararına yapılan itirazları reddetti.

Danıştay, yerel mahkemenin Zeytinburnu'ndaki gökdelenlerin "tarihi silüeti bozan kısmının yıkılması" kararına yapılan itirazı reddetti.

Danıştay'ın yerel mahkemenin yıkım kararını onamasının ardından konuşan davacı Avukat Cihat Gökdemir şu anda belediyenin yıkım kararını almaktan başka herhangi bir hukuki yolu kalmadığını belirtti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Danıştay, Zeytinburnu sahil yolunda tartışmalara neden olan gökdelenlerin, kentin tarihi silüetini bozan kısmının yıkılması kararına yapılan itirazların reddine karar vererek, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Danıştay, Zeytinburnu'ndaki gökdelenlerle ilgili İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği, "tarihi silüeti bozan kısmın yıkımı" kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nce yapılan itirazı değerlendirdi.

Talebi değerlendiren Danıştay 14. Dairesi'nce verilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yoluyla incelenererek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.05.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

ERDOĞAN DA TRAŞLANMASINI İSTEMİŞTİ

İstanbul Zeytinburnu’nda yükselen ve İstanbul’un tarihi yarımadasının siluetini bozan gökdelenlere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da sinirlenmişti.

Erdoğan, gökdelenleri görünce ‘kahrolduğunu’, sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini, bunu yapmadığı için de onunla 5 yıldır konuşmadığını söylemişti.

155 METRELİK GÖKDELEN

Zeytinburnu’nda yer alan Astay Gayrimenkul’e ait 36, 32 ve 27 katlı üç bloktan oluşan 16/9 projesi uzun süredir eleştiri konusuydu.

Mensucat Santral’ın, Kazlıçeşme’de denize 200 metre mesafedeki 28 bin metrekarelik arazisi, 2007’de TMSF tarafından 45 milyon dolara satılmıştı. Satışın ardından iddialara göre önce imar planı değişikliği yapıldı ve gökdelen dikmek için yasal zemini hazırlandı. Biri 155 metre yükseklikte olmak üzere 3 gökdelenin inşaatı ilerledikçe İstanbul siluetini etkilemeye başladı.

VATANDAŞIN ŞİKAYETLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Buna göre siluetin bozulduğu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yapılan vatandaş şikâyetiyle ortaya çıktı. Kıyıdan bakıldığında Sultanahmet Camii’nin minarelerinin arasına üç gökdelen eklenmiş gibi bir manzara vardı.

Genel Müdür Yardımcısı Nermin Beşbaş, inşaatlar için 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’ndan bilgi istedi. Kurulun görevlendirdiği iki uzman yerinde inceleme yaptı. Hazırlanan raporda parsele ait tescil kaydının olmadığı, sit alanı içinde olmayan parsele ilişkin plan yapma, onama yetkisinin İbb ve Zeytinburnu Belediyesi’nde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yapılaşmanın İstanbul’un siluetini olumsuz etkilediği tespit edildi. Bilgiler Koruma Bölge Kurulu’na intikal ettirildi. Bölge Kurulu da bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi.

"TIRAŞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

‘OnaltıDokuz’ isimli kuleleri yapan Mesut Toprak, projede herhangi bir yasal sıkıntı olup olmadığı sorusu üzerine ise net bir şekilde şu cevabı verdi: "Bizim ne ruhsatımızda ne de imarımızda hiçbir sıkıntı yok. Yaptığımız proje tamamen aldığımız imar planına uygundur. Yasal olmayan hiçbir şeyimiz yok. 42 yıllık iş hayatımda yasal olmayan hiçbir işe imza atmadım."

Başbakanın söylediği gibi projenin tıraşlanmasının mümkün olup olmadığı konusunda Toprak, "Mümkün değil. Proje bittikten sonra tıraşlama yapılamaz. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değil" dedi.

16/9 PROJESİ NEDİR?

İstanbul Zeytinburnu’nda toplam 3 blokun yer aldığı projede 496 konut bulunuyor. Projedeki bloklar 27-32-36 katlı şekilde yükseliyor. Astay Gayrimenkul’ün 2006 yılında 45 milyon dolara aldığı arazi üzerinde yükselen 16/9’da 154 bin metrekarelik inşaat alanı içinde 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 ve 4+2 ile dubleks daire tipleri yer alıyor. Yatırım bedeli 175 milyon dolar olan projedeki bazı daire fiyatları ise 4 milyon doları buluyor. Kaynak:haberler.com