Çekme Mesafesine Otopark Yapılabilir mı ?

Yazdır

Çekme , binalar arasına koyulması gereken boşluğa verilen isimdir. Yani 2 bina arasında belirli bir mesafe olması gereklidir.

Çekmeler , cepheye göre farklılık gösterebilmektedir. Yanlar , ön ve arka bahçeler için oranları değişebilmektedir.

Çekme kavramı , bazı yerlerde bahçe mesafesi olarak da kullanılmaktadır.

Bahçe Çekmesini / Çekme Mesafesini Kim Belirler ?

Çekme denilen bu boşlukların uzunlukları ve konu ile bilgiler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bulunmaktadır.

Çekmeye Otopark Yapılır Mı ?

Otoparkın inşaat ve yürütülmesi ile ilgili konular Otopark mevzuatında açıklanmıştır. Bu konuda belediyeler gerekli işlemi yapabilmektedirler.

Kendilerine tespit yetkisi verilmiş olan Belediyeler , meclis kararlarına göre uygulamalarını yürütmektedirler. Meclis kararı verilmeyen belediyelerde Otopark yönetmeliği kullanılmaktadır.

İstanbul Otopark Yönetmeliğinde Belirtilen Uygulama Aşağıdaki Gibidir :

Ön tarafta bahçesi olan ve bahçe mesafesi 3 metreden az görünen bitişik nizam parseller için , bina kapsamında ya da bina parselinde otopark yeri aranmaz , yönetmelikçe hesaplanan otopark ücreti alınır.

Otopark talebinin bir bölümünü ya da tümünü kendi parselinde karşılayamayan yapılar için , yetmeyen otopark bölümü , en fazla 250 m. yürüme mesafesinde (kamulaştırmayla alakasız imar parsellerinde) irtifak kurmak ve tapu kütüğüne şerh koyarak ve Encümen Kararı ile farklı parselde verilebilir.

Binaya ait otoparklar için , ilk tercih olarak bodrum katları kullanmak ve ön bahçe mesafesi arkasında olmak kaydıyla ;

Yapıların yan ve arkada bulunan bahçesine , tümü tabii zemin altında ihtiyacını aşmayacak kadar ya da daha fazla otopark inşa edilebilir , otopark giriş-çıkışları ön bahçe içerisinde olabilir. Otoparkta bulunan rampa kesinlikle parsel dışından başlatılmaz.

Binanın talep ettiği otoparkı parsel yada yapı içerisinde yapmak, otopark harici herhangi bir kullanım oluşturmamak, imar planı ve/veya İstanbul İmar Yönetmeliğinin belirttiği bahçe mesafelerine dikkat etmek koşuluyla ( tabii zemin altındaki bodrum katlarda ön bahçe mesafesi hariç diğer bahçe mesafeleri aranmaz ) bağımsız bölüm olarak bodrum ve zemin katlarında ticari maksatlı otopark inşa edilebilir. Bahsedilen ticari maksatlı otoparklar emsal hesaplarına dâhil edilir.