Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan “Örnek İmar Uygulamaları Projesi”ni Anlattı

Yazdır

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karaman Ermenek’te düzenlenen GAP ve KOP İllerinde Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesi’ne katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “Kimlikli, Kişilikli ve Sağlıklı Şehirler” anlayışıyla tüm ülke genelinde büyük bir imar faaliyetini başlattığını ifade eden Bakan Yardımcısı Ceylan, “Bir mekân, bir şehir baştan planlanır, baştan tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn edilirse her şey çok kolaydır. Ama çarpık bir yapılaşma üzerine bina edeceğimiz tüm iş ve işlemler, neresinden tutarsanız tutun illa ki bir tarafıyla elimizde kalacaktır. Bu gerçekten yola çıkarak planlı, programlı ve doğru bir imar anlayışıyla şehirlerimizi yeniden şekillendiriyoruz. Bizler, “Kimlikli, Kişilikli ve Sağlıklı Şehirlerin yolunun doğru bir imar planlamasından geçtiğini çok iyi biliyoruz.” dedi.

Ceylan, Türkiye’de özellikle yerel yönetimler için imar uygulamalarında karşılaşılan birçok probleme “Örnek İmar Uygulamaları Projesi” ile çözüm sağlayacaklarını belirtti.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu imar uygulamalarının sağlıklı yürütülmesi ve yerel yönetimlerimize örnek olacak ve yeni ufuklar açacak çalışmayı Kalkınma Bakanlığı ile örnek projeler üzerinden ortak planlıyoruz.” diyen Bakan Yardımcısı Ceylan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı ve GAP Eylem Planının “Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir.” ilkesi kapsamında Bakanlığımızca yürütülecek olan “GAP ve KOP İllerinde Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması” projesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından 2014-2018 yıllarını kapsayan yıllar için Bakanlığımıza gerekli ödenekler tahsis edilmiştir.

Bu kapsamda; Adıyaman İli – Gölbaşı İlçesi, Konya-Meram İlçesi ve Karaman İli-Ermenek İlçesinde “örnek iyi imar uygulamaları” projesi yürütülecek olup, ihalesi tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanan bu projenin ilk adımını Ermenek İlçemizde Ermenek Belediyesi sınırları içerisinde imar planı onaylı 125 ha. lık uygulama alanı seçilmiş ve bu alanda çalışmayı bu toplantı ile başlatmış bulunmaktayız.”

Proje ile yürürlükteki imar uygulama mevzuatının yerel yönetimlerce doğru uygulanmasının hedeflendiğini vurgulayan Ceylan, proje ile ilgili diğer hedefleri şu şekilde açıkladı:

“Ayrıca, yürürlükteki imar mevzuatında belirtilen duyuru metotlarına ilave olarak yeni duyuru yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulama sahasındaki taşınmaz sahiplerinin konu hakkında bilgilenmesinin sağlanması hedefliyoruz. Yine bu proje ile yöre halkı ile bire bir yapılacak görüşmeler ile halkın bilgilendirilmesi, katılımının ve farkındalığın sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, yapılan işlemlerde şeffaflık ilkesi korunarak maksimum vatandaş memnuniyetinin temini ve imar uygulamalarına yapılan itirazların asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Yine, imar uygulaması öncesi ve sonrası taşınmazların değerleme yöntemleri ile kıymetlendirilip, oluşacak değer artışları doğrultusunda, yürürlükteki imar uygulama mevzuatına değişik bakış açıları getirilerek ülkemiz için en uygun imar uygulama modelinin oluşturulması ve bu doğrultuda yapılacak mevzuat çalışmalarına altlık teşkil etmesi sağlanacaktır.”